اولین دوره پیشرفته تربیت مدیر و مربی مدارس عصری ویژه طلاب غیرایرانی در مشهد

 اولین دوره پیشرفته تربیت مدیر و مربی مدارس عصری ویژه طلاب غیرایرانی به همت معاونت فرهنگی تربیتی نمایندگی المصطفی در خراسان برگزار شد.

به همت مرکز بیان معاونت فرهنگی تربیتی این نمایندگی اولین دوره پیشرفته تربیت مدیر و مربی مدارس عصری ویژه طلاب غیرایرانی در مشهد با حضور استاد آمن معاون آموزش سازمان بین المللی مدارس رستگاران و مدیر مجتمع آموزشی رستگاران تهران با موضوع روانشناسی رشد و روانشناسی کودک و نوجوان با حضور جمعی از طلاب خواهر و برادر در سالن اجتماعات نمایندگی خراسان برگزار شد.