به همت نمایندگی المصطفی در افغانستان؛

کارگاه آموزشی تمرکز حواس برگزار شد

کارگاه آموزشی «تمرکز حواس» به همت مرکز مشاوره دانشگاه بین‌المللی المصطفی در افغانستان و در محل نمازخانه این دانشگاه برگزار شد. محمد عارف صداقت، آمر مرکز کاریابی دانشگاه المصطفی در افغانستان و مدرس این کارگاه آموزشی در این نشست به مفهوم تمرکز، مفهوم حواس، انواع حواس، مفهوم حواس پرتی، اهمیت تمرکز حواس، توانایی انسان برای […]

کارگاه آموزشی «تمرکز حواس» به همت مرکز مشاوره دانشگاه بین‌المللی المصطفی در افغانستان و در محل نمازخانه این دانشگاه برگزار شد.

محمد عارف صداقت، آمر مرکز کاریابی دانشگاه المصطفی در افغانستان و مدرس این کارگاه آموزشی در این نشست به مفهوم تمرکز، مفهوم حواس، انواع حواس، مفهوم حواس پرتی، اهمیت تمرکز حواس، توانایی انسان برای تمرکز حواس، عوامل تمرکز حواس در مطالعه، موانع تمرکز حواس در مطالعه مطالب ارزشمند و سودمند اشاره کرد.