نمایندگی افغانستان برگزار می نماید؛

نشست علمی تعامل و همزیستی مسالمت آمیز از منظر فقه فریقین

نشست علمی تعامل و همزیستی مسالمت آمیز از منظر فقه فریقین به همت نمایندگی جامعةالمصطفی در افغانستان برگزار می شود. این نشست علمی به همت دپارتمان فقه قضایی، دانشکده فقه و حقوق با همکاری کمیته آموزش الکترونیکی و معاونت پژوهش نمایندگی جامعه المصطفی در افغانستان برگزار خواهد شد. آقایان سید عزت الله احمدی و محمد […]

نشست علمی تعامل و همزیستی مسالمت آمیز از منظر فقه فریقین به همت نمایندگی جامعةالمصطفی در افغانستان برگزار می شود.

این نشست علمی به همت دپارتمان فقه قضایی، دانشکده فقه و حقوق با همکاری کمیته آموزش الکترونیکی و معاونت پژوهش نمایندگی جامعه المصطفی در افغانستان برگزار خواهد شد.

آقایان سید عزت الله احمدی و محمد ناصر واعظ زاده به عنوان ارائه دهنده در این نشست که روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۹/۳ ، از ساعت ۸:۳۰ الی ۹:۴۵ ق.ظ برگزار می شود سخنرانی خواهند نمود.

لینک پخش آنلاین: www.facebook.com/miukabul