به همت نمایندگی جامعةالمصطفی در خراسان؛

برگزاری نشست یکروزه فرهنگی طلاب مدرسه عالی علوم انسانی

نشست یک روزه طلاب مدرسه عالی علوم انسانی، تاریخ و حکمت نمایندگی المصطفی در خراسان با هدف تقویت بنیه  فرهنگی و بصیرتی با حضور معاونان فرهنگی تربیتی و آموزشی نمایندگی و جمعی از مدیران گروه‌های علمی تربیتی و مسئولان مدرسه در اردوگاه مفتاح مشهد برگزار شد. کلاس درس اخلاق با تأکید بر فراگیری مباحث مهارتی […]

نشست یک روزه طلاب مدرسه عالی علوم انسانی، تاریخ و حکمت نمایندگی المصطفی در خراسان با هدف تقویت بنیه  فرهنگی و بصیرتی با حضور معاونان فرهنگی تربیتی و آموزشی نمایندگی و جمعی از مدیران گروه‌های علمی تربیتی و مسئولان مدرسه در اردوگاه مفتاح مشهد برگزار شد.

کلاس درس اخلاق با تأکید بر فراگیری مباحث مهارتی در حوزه قرآن کریم و تقویت بنیه پژوهشی طلاب با حضور حجت الاسلام کمیلی مدیر مدرسه عالی علوم انسانی، تاریخ و حکمت برادران، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و مشاوره جمعی با موضوع طرح دغدغه‌های معیشتی و خانوادگی طلاب با حضور حجت الاسلام جوانشیر معاون آموزشی نمایندگی خراسان و مشاور برتر حوزه و دانشگاه، برپایی نشست‌های جداگانه با هدف راهنمایی تحصیلی طلاب با حضور مدیران گروه‌های علمی تربیتی مدرسه، از مهمترین برنامه های این نشست بود.