جشن ولادت امام رضا (علیه السلام) در مدارس پیوسته و همکار نمایندگی افغانستان

مراسم جشن به مناسبت میلاد حضرت امام رضا(علیه السلام) توسط مدارس پیوسته و همکار نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان برگزار گردید.
ولایت هرات

مراسم جشن به مناسبت میلاد حضرت امام رضا(علیه السلام) در مدرسه علمیه الزهرا(سلام الله علیها) ولایت هرات که از مدارس پیوسته و همکار نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان است برای طلاب خواهر برگزار گردید.

در این مراسم برنامه های متعددی مانند: مدیحه سرایی، سرود، سخنرانی به اجرا گذاشته شد.

ولایت غزنی

مراسم جشن به مناسبت میلاد حضرت امام رضا(علیه السلام) در مدرسه علمیه محمدیه ولایت غزنی که از مدارس پیوسته و همکار نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان است برای طلاب برادر برگزار گردید.

ولایت کابل

همچنین مراسمی به این مناسبت در مدرسه علمیه امام موسی کاظم(علیه السلام) ولایت کابل برای طلاب خواهر برگزار گردید. در این آقای علی اخلاقی پیرامون «دوران امامت امام رضا(علیه السلام) در عصر مامون» سخنرانی نمودند.