به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیة؛

 کارگاه آموزشی زندگی موفق در نمایندگی افغانستان برگزار شد

به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیة، کارگاه آموزشی زندگی موفق در نمازخانه نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان برگزار گردید.

روح الله حیدری ارائه کننده کارگاه آموزشی زندگی موفق در این جلسه به سه اصل مهم و اساسی هدفگذاری، مهارت و تخصص و نیز کنترل ذهن، استقامت و پایداری اشاره نمود.

  1. هدف گذاری : موضوع اول که در زندگی خیلی مهم و اهمیت دارد که ما را به مقصد مطلوب میرساند هدف داشتن است و روی اهمیت هدف داشتن در زندگی بحث و با مثال های زنده و جامع از کسانی که در زندگی شان هدف داشتند و هدف گزاری کرده اند این موضوع را با جزئیات کامل به شرکت کنندگان بیان شد.
  2. مهارت و تخصص: موضوع دیگری که حیدری به شرکت کنندگان بیان داشت؛ مهارت داشتن و تخصصی بودن در شغل و حرفه میباشد. وی گفت: زمانی که شما هدف های خود را مشخص کردید مهمترین موضوع این است که باید تمام تمرکز و حواس خود را روی آن هدف مشخص شده بگذارید و باید بخاطر بدست آوردن آن هدف تخصص و مهارت های لازم را کسب کنید که تا بتوانید به آسانی به اهداف خود برسید.
  3. کنترل ذهن، استقامت و پایداری: حیدری در این موضوع روی قدرت و توانایی ذهن اشاره کرد و پایداری و استقامت به روی هدف های مشخص شده برای کسب زندگی موفق را گام مهم و اساسی دانست که این پایداری و استقامت ناشی میشود از اینکه شما چقدر روی ذهن خود تسلط دارید و کنترل آن را بدست بگیرید؛ اگر شما روی ذهن خود سرمایه گذاری نکنید و افکارهای منفی که سراغ شما می‌آید و شما را از اهداف تان دور میکنند و باعث کنترل نداشتن روی ذهن میگردد.