به همت نمایندگی جامعةالمصطفی؛

اندیشه مدیریتی علامه مصباح یزدی در افغانستان بررسی شد

نشست علمی «اندیشه مدیریتی علامه مصباح یزدی(ره)»، به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان برگزار گردید.

به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان نشست علمی «اندیشه مدیریتی علامه مصباح یزدی(ره)» در سالن دفاعیه نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان برگزار گردید.

کارشناسان این نشست علمی آقایان عزیزالله خلیلی و محمد هاشم شایان و دبیر علمی آن علی فکرت بود.

خلیلی در ابتدای این نشست، ضمن اشاره به بحث علوم انسانی اسلامی و مدیریت اسلامی، از ضرورت بازخوانی و بررسی انتقادی علوم انسانی و تأسیس علوم انسانی اسلامی سخن به میان آورد و نقش علامه مصباح یزدی را در این عرصه راهگشا و سازنده توصیف نمود.

وی سپس مفهوم مدیریت اسلامی را توضیح داد و بر ارزش‌های اسلامی و الهام‌گیری از منابع اسلامی تأکید و به‌لحاظ روش‌شناسی نیز علم مدیریت غربی را تک‌روشی توصیف و روش‌شناسی غنی چند بعدی و متکثر را در علم مدیریت اسلامی پیشنهاد نمود و گفت: به‌لحاظ هدف نیز علم مدیریت اسلامی صرفا کارآمدی مادی را کافی نمی‌داند بلکه کارآمدی در راستای اهداف متعالی معنوی و جهان اخروی را نیز در دستور کار خود قرار می‌دهد.

محمد شایان دیگر کارشناس برنامه، به خاستگاه اندیشه‌های مدیریتی علامه مصباح یزدی پرداخت و بیان داشت: بینش‌های مدیریتی حضرت علامه از حکمت اسلامی، معارف قرآنی و سیره پیشوایان دینی تأثیر عمیق پذیرفته بود؛ علامه مصباح بر انسان‌شناسی، ارزش‌شناسی و جهان‌بینی در دانش مدیریت تأکید ویژه داشت.

این نشست علمی که با استقبال گسترده دانشجویان وعلاقه‌مندان مواجه گردید، همزمان به‌صورت آنلاین برای کاربران فضای مجازی نیز منتشر شد.