به همت نمایندگی جامعةالمصطفی در ترکیه

کنفرانس بین المللی آراء و اندیشه های ملا صدرا برگزار شد

کنفرانس بین المللی آراء و اندیشه های ملا صدرا در سالن همایش های نمایندگی جامعةالمصطفی العالمیة در کشور ترکیه برگزار شد.

 

 

کنفرانس بین المللی آراء و اندیشه های ملا صدرا در سالن همایش های نمایندگی جامعةالمصطفی العالمیة در کشور ترکیه برگزار شد.

در این کنفرانس سخنران ذیل مقالات خود را ارائه کردند:

۱ . حجت الاسلام والمسلمین رضا عابدی نژاد با عنوان “خدا در اندیشه ملاصدرا ”

۲ . دکتر فوضی ایغیت با عنوان “اثبات وجود خدا در اندیشه ملاصدرا ”

۳ . دکتر سعدی ییلماز با عنوان “معرفت شناسی در اندیشه ملاصدرا”

۴ . دکتر مراد آیدوغدو با عنوان ” معرفت شناسی در اندیشه ملاصدرا”

۵ . دکتر فرمان کیزماز با عنوان ” نفس شناسی در اندیشه ملاصدرا ”