کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی در نمایندگی جامعةالمصطفی برگزار شد

کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی در مدرسه علمیه مهدیه(عج) ولایت دایکندی که از مدارس پیوسته نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان است با تدریس محمدی و با حضور طلاب و دانش پژوهان برادر برگزار شد.

این کارگاه جهت ارتقای ظرفیت علمی و نویسندگی طلاب  مدرسه علمیه مهدیه ولایت دایکندی دایر شد.

محمدی در این برنامه آموزشی مطالب تخصصی مقاله نویسی ذیل را مورد بحث و بررسی قرار دادند:

۱. مواردی که در چکیده باید بیاید

۲. مواردی که در مقدمه باید بیاید

۳. خلاصه گیری مطالب و نتیجه گیری

۴.و روش نوشتن فهرست منابع

۵. ویژگی های یک موضوع خوب