نشست مشترک آیت الله دکتر عباسی با علمای ادیان مختلف کشور سریلانکا

نشست مشترک آیت الله دکتر عباسی با علمای ادیان مختلف کشور سریلانکا در نمایندگی جامعةالمصطفی در این کشور برگزار گردید.

رئیس جامعة المصطفی در این نشست ضمن تشکر از حاضران و برگزار کنندگان نشست، به تبیین مسائل دینی و مشترکات ادیان و فلسفه وجودی انسان پرداخت.