بررسی مقولات کانت از منظر معقولات ثانیه فلسفه اسلامی

کرسی پژوهشی «بررسی مقولات کانت از منظر معقولات ثانیه فلسفه اسلامی» از سوی گروه فلسفه مجتمع عالی حکمت و مطالعات ادیان با همکاری معاونت پژوهش این مجتمع در سالن جلسات مجتمع عالی امام خمینی(قدس سره) برگزار شد.

دکتر رضا بخشایش به عنوان ارائه دهنده و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضاپور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید احمد غفاری قره باغ به عنوان ناقد در این کرسی پژوهشی حضور داشتند.

همچنین مدیریت کرسی با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا آذریان بود.