مراسم بزرگداشت شهید آیت الله رئیسی در جای جای پاکستان برگزار شد

مراسم بزرگداشت شهید آیت الله رئیسی و همراهان سرافراز ایشان در مراکز و حسینیه های محلی کشور پاکستان برگزار شد.

مراسم بزرگداشت شهید آیت الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت در مرکز خاتم الانبیا منطقه خیبر پختون خواه، مرکز خاتم الانبیا و زهرا تاون( بلوار)، منطقه علیزئی و دیگر مناطق پاکستان با حضور طلاب، اساتید و اهالی این منطقه برگزار شد.