بزرگداشت شهید آیت الله رئیسی در چیتاگونگ بنگلادش

مراسم بزرگداشت شهید خدمت آیت الله شهید سید ابراهیم ریسی و وزیر امور خارجه امیر عبدالهیان و همراهان ایشان در چیتاگونگ بنگلادش برگزار شد.

مراسم بزرگداشت شهید خدمت آیت الله شهید سید ابراهیم ریسی و وزیر امور خارجه امیر عبدالهیان و همراهان ایشان در چیتاگونگ بنگلادش برگزار شد.