کرسی پژوهشی معرفت حق بر مبنای حکمت متعالیه

کرسی پژوهشی «معرفت حق بر مبنای حکمت متعالیه» از سوی گروه فلسفه مجتمع آموزش عالی حکمت و مطالعات ادیان با همکاری معاونت پژوهش این مجتمع در سالن جلسات مجتمع عالی امام خمینی(ره) برگزار شد.

این کرسی با ارائه حجت الاسلام و المسلمین سید محمد طباطبایی و نقد حجةالاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا رضانیا و حجةالاسلام والمسلمین دکتر مجتبی افشارپور برگزار گردید.

همچنین حجةالاسلام والمسلمین سید مسعود نجم الهدی مدیریت این کرسی را عهده دار بود.