رئیس جامعةالمصطفی در اختتامیه جشنواره شیخ طوسی:

محصول پژوهشی المصطفی، عرضه‌ی یک نگاه عقلانی و معنوی به بشر است

حجت الاسلام والمسلمین دکتر عباسی در آیین اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی، جامعةالمصطفی را یک کانون معرفتی الهام بخش با گفتمان ویژه‌ در عالم خواند.
المصطفی، کانون معرفتی الهام بخش در جهان

رئیس جامعةالمصطفی در این مراسم ضمن تبریک اعیاد و موالید ماه مبارک شعبان و تقدیر از همه شرکت‌کنندگان و دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره بین‌المللی شیخ طوسی، ابراز داشت: جامعةالمصطفی یک کانون معرفتی الهام بخش با گفتمان ویژه‌ در عالم به شمار می‌آید که برگرفته از گفتمان و اندیشه انقلاب اسلامی است.

وی یکی از ویژگی‌های مهم گفتمان انقلاب اسلامی را عقلانیت و اندیشه‌ورزی برشمرد و اظهار داشت: تفکر انقلاب اسلامی به اقتضائات زمان و نیازهای بشر توجه ویژه داشته و بدون افراطی‌گری که امروز در برخی نقاط دیده می‌شود، از یک عقلانیت الهی بهره‌مند است.

ظهور اندیشه انقلاب اسلامی در فعالیت های علمی المصطفی

رئیس جامعةالمصطفی ظهور این اندیشه در تمام فعالیت‌های علمی و دانشی المصطفی را مشهود دانست و خاطرنشان کرد: منظومه‌ی علمی المصطفی از پرداختن به علوم انسانی با رویکرد دینی تا علوم عقلانی و توجه به تحقیقات تطبیقی و ادیان، بیانگر ابعاد عقلانی، اجتهادی و پویایی المصطفی است که أن را از اندیشه انقلاب اسلامی وام گرفته است.

وی یکی از مشکلات مهم بشر را کم‌اعتنایی و غفلت از ارزش‌های معنوی، الهی و اخلاقی خواند و اذعان داشت: درحالی که بر اساس رویکرد تمدن مادی، اخلاق و ارزش‌های الهی از ساحت علم و معرفت کنار گذاشته شده است؛ مجموعه این ویژگی‌های اخلاقی و معنوی در آموزش علوم، پژوهش‌ها، تحقیقات، آثار علمی و تربیت یافتگان و دانش‌آموختگان جامعةالمصطفی بارز است.

استواری منظومه معرفتی المصطفی بر عقلانیت و معنویت

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباسی با تاکید بر اینکه، عقلانیت و معنویت، منظومه فکری و معرفتی المصطفی را رقم زده است، یادآور شد: محصول پژوهشی المصطفی، عرضه‌ی یک نگاه عقلانی و معنوی به بشری است که امروز بیش از هر زمان نیازمند آن است. جشنواره بین المللی شیخ طوسی که سالانه دستاوردهای پژوهشی این نهاد را ارائه می‌نماید، باید بیانگر این ویژگی‌ها باشد.

وی ادامه داد: تمدن حاکم مبتنی بر نگاه مادی، در کنار دستاوردهای مثبت، آسیب‌هایی را به همراه داشته است. وظیفه تبیین و ارائه یگ گفتمان انسانی، الهی و معنوی که بتواند این آسیب‌ها را علاج کند و رسالت پاسخگویی به نیازهای معرفتی واقعی انسان امروز را به دوش کشد، بر عهده مراکز علمی فاخری مانند جامعةالمصطفی است.

رویارویی تفکر معنویت و عقلانیت در برابر مادی گرایی و فردگرایی

حجت‌الاسلام المسلمین دکتر عباسی با اشاره به موضوع جشنواره امسال با عنوان جهاد تبیین و گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه بین الملل، اظهار داشت: امروز دو گفتمان تمدن معنویت و عقلانیت و تمدن مادی گرایی و فردگرایی، در برابر هم قرار دارند. هر نظام جمعی حداقل به تصویری از جهان هستی و ترسیمی از نظام زندگی جمعی نیازمند است. تمدن مادی از یک طرف مبتنی بر نگاه مادی بر جهان است و از طرف دیگر اساس نظامی اجتماعی خود را بر فردگرایی و سوداندیشی قرار داده است که نتیجه آن نیز کم و بیش مشهود است.

وی در ادامه اظهارداشت: وقتی سودگرایی و لذت، اساس کار گردید، طبیعی است که قوی به ضعیف رحم نکند و استعمار یک پدیده طبیعی خواهد بود. ظهور استعمار کهن که با تسلط نظامی و استعمار جدید که با ابزار رسانه به دنبال تسلط بر اذهان و احساسات انسان‌هاست، محصول همین نگاه است.

انقلاب اسلامی، تنها داعیه‌دار نسخه‌ بدیل تمدن مادی

رئیس جامعةالمصطفی، گفتمان انقلاب اسلامی را تنها داعیه‌دار ارائه نسخه‌ای جایگزین برای تمدن مادی خواند و ابراز داشت: این پرچم برافراشته که به نام انقلاب اسلامی در جهان نقش آفرینی می‌نماید، داعیه تمدنی تازه و راهی نو برای بشریت را دارد و وظیفه مراکز علمی و تربیتی ما، تبیین این گفتمان است.

وی برتری جویی و انحصارطلبی حتی در مفهوم سازی و هنجارها را از ویژگی تمدن مادی برشمرد و تصریح کرد: تمدن غربی، ‌حقوق بشر و آزادی را تنها با مبنای خود می پذیرد و تحمل شنیدن یک نگاه بدیل را ندارد. این همه تهاجمات نسبت به گفتمان و اندیشه انقلاب اسلامی، تنها به جهت برخی رفتارهای جزئی نیست؛ بلکه نگرانی اصلی تمدن مادی از ارائه فکر و گفتمان جدیدی برای بشریت است که خطری جدی برای مستکبران و صاحبان قدرت به شمار می‌آید.

تنها راه پیروزی در برابر دستگاه تبلیعاتی نظام سلطه جهاد تبیین است

رئیس جامعةالمصطفی افزود: در حوادث اخیر شاهد بودیم دستگاه تبلیغاتی نظام سلطه چه هجمه‌های سنگینی را علیه انقلاب اسلامی پیش برد و علیرغم ناکامی‌هایی که داشته است، همچنان آن را دنبال می‌نماید. ما امروز در یک رویارویی گسترده قرار داریم که تنها راه پیروزی در آن، جهاد تبیین است.

وی تحقق آرمان بزرگ انقلاب اسلامی را حتمی خواند و گفت: نهاد مبارک و بین‌المللی جامعةالمصطفی این رسالت معرفتی را برای خود قائل است و با نقش‌آفرینی شما محققان و پژوهشگران در این مسیر گام خواهد برداشت و این جشنواره نیز گامی در همین مسیر به شمار می‌آید که باید با قوت ادامه یابد.

تقدیر از شخصیت علمی و اثرگذار حجت الاسلام والمسلمین ربانی

حجت‌الاسلام المسلمین دکتر عباسی در پایان با تقدیر از شخصیت علمی و تاثیرگذار حجت الاسلام والمسلمین ربانی، به ویژه در عرصه بین‌الملل به عنوان بنیان‌گذار جشنواره شیخ طوسی، ابراز داشت: این عالم بزرگوار از پیشگامان جامعةالمصطفی هستند و توسعه‌های کمی و کیفی در ابعاد مختلف علمی و پژوهشی در دوره ایشان اتفاق افتاده که تنها یکی از برکات آن، جشنواره پژوهشی بین‌المللی شیخ طوسی است.