گردهمایی فعالان فرهنگ دینی عرصه بین الملل در جامعةالمصطفی برگزار شد

گردهمایی فعالان فرهنگ دینی عرصه بین الملل در جامعةالمصطفی با حضور جمعی از طلاب و دانش پژوهان جامعةالمصطفی العالمیة برگزار شد.

حجت الاسلام بکایی، مدیر کل دانش آموختگان جامعةالمصطفی در جمع فعالان فرهنگ دینی در گستره جهانی، ضمن ارائه تاریخچه‌ای از این گردهمایی، تصریح کرد: امیدواریم خداوند متعال فیض یاری دین الهی را نصیب ما گردانده، بتوانیم در مسیر تبیین مبانی دینی برای تعالی بخشی به جامعه اثربخش باشیم.

وی در ادامه تمرکز بر نشاط بخشی در عین ارتقاء بهره وری و رسیدن به شناخت دقیق و منسجم در حوزه های تبیینی را مهم ارزیابی نمود و خاطرنشان ساخت: فعالان فرهنگ دینی، همواره نیازمند توجه به شاخصه‌ها و مولفه‌های میدان داری در این عرصه هستند؛ در این روند باید به نوع شناخت مخاطب و درک آن از جهان و مرجع و منابع آن شناخت، توجه داشته باشیم.

سخنران این مراسم با بیان این که اگر شناخت و درک درستی از نحوه ادراک بشر نسبت به موضوعات محیط پیرامونی نداشته باشیم، در حوزه تبیین موفق نخواهیم بود، یادآور شد: ارزش انسان شدیدا وابسته به گستره درک، فهم و شناختش نسبت به موضوعات است.

مدیر کل دانش آموختگان جامعةالمصطفی بر اهمیت توجه به ادراکات نامحسوس مخاطب تصریح نمود و اذعان داشت: تبلیغات پنهان جهان امروزی، بسیار پیچیده، حرفه‌ای و تخصصی با ادراکات نامحسوس انسان‌ها ارتباط برقرار نموده، از این بستر به نگرش‌ها و شناخت آدمی جهت می‌دهد.

وی خاطرنشان ساخت: تبیین کنندگان معارف ناب الهی در گستره جهانی، باید به شناخت درستی از ادراک آدمی و نحوه شناخت انسان در مواجهه با جهان رسیده ضمن شناخت لایه های مختلف، از این منظر با مخاطبان متنوع جهانی گفتگو نمایند.

حجت الاسلام بکایی در بخش پایانی سخنان خود شایستگی نگرشی و دانشی را بسیار مهم ارزیابی نمود و ابراز داشت: شایستگی مهارتی از دیگر الزامات میدان داری در عرصه تشریح فرهنگ دینی و تبیین معارف ناب الهی است.