نوزدهمین شماره مجله «مطالعات قرائت قرآن» منتشر شد

نشریه علمی مطالعات قرائت قرآن شماره 19، پاییز و زمستان 1401 (دوره 10) به همت مجتمع آموزش عالی قرآن وحدیث با ارائه 12 مقاله منتشر شد.

 

مقالات ارائه شده در شماره نوزدهم  نشریه علمی مطالعات قرائت قرآن بدین شرح است:

🔻نقل به معنا؛ کلید فهم اختلاف مصاحف صحابه//روح‌الله نجفی

🔻بررسی اختلافات صرفی واژگان قرآنی درمدارس قِرائی//امیرمحمد زاهدی، قاسم درزی، حسن احمدی‌زاده

🔻بررسی جزئیت «بسم الله الرحمن الرحیم» درسوره‌های قرآن//محمد قربانی مقدم

🔻بررسی وتحلیل نقش اهل‌بیت درآموزش قرآن، برمبنای نظریۀ علامه عسکری دربارۀ «اقراء»//محمدباقر فرضی

🔻تحلیل انتقادی دیدگاه جیمز بلمی دربارۀ آیۀ ۸۸ سورۀ زخرف//غلامعلی جزینی، حسن رضایی هفتادر

🔻بررسی رویکرد نقدتفسیر تسنیم به اختلاف قرائات//مهشید موسی پور، محمدرضا شاهرودی، منصور پهلوان، سعید شفیعی

🔻رویکرد قرطبی درمواجهه بااختلاف قرائات درتفسیر الجامع لأحکام القرآن//سیدمحمدرضا حسینی نیا، مهدی محمودی

🔻نقش ایرانیان درتاریخ علم قرائت تاقرن نهم هجری// مصطفی فروتن تنها

🔻واکاوی قرائت ابن‌‌عامر درآیۀ ۷۳۱ سورۀ انعام//سبحان رنجبرزاده، حسین قنادی

🔻بررسی تطبیقی دیدگاه آیت‌الله معرفت وعبدالعظیم زرقانی درمبانی تاریخی دانش قرائت//جنت حسین شاه، محمدامینی تهرانی، عباس الهی

🔻قرائات وحجیت آن ازمنظر ابوجعفر طبری وامین‌الاسلام طبرسی //محمدحسین محمدی، محمدیحیی اخلاقی، محمدامینی تهرانی

🔻بررسی قواعد رسم المصحف وموارد اختلافی آن//عبدالله جبرئیلی جلودار، فرحت عباس حیدری، عباس کریمی