وزیر علوم در اختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینا تاکید کرد:

سرمایه گذاری ویژه نظام در بخش علم و نوآوری

امروز تعداد دانشگاه های ما چندین برابر بیشتر از گذشته شده است و در رتبه بندی بین المللی، در زمره بهترین هاست و علت آن، سرمایه گذاری ویژه نظام در بخش علم و نوآوری است/ هر کسی که نتیجه رفتارش به قوام و دوام جمهوری اسلامی منجر شود، بسیجی است.

وزیر علوم در اختتامیه کنفرانس بین المللی انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینا که از سوی جامعةالمصطفی و بنیاد ابن سینا شناسی در همدان در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد هر کسی که نتیجه رفتارش به قوام و دوام جمهوری اسلامی منجر شود، بسیجی است.

به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعةالمصطفی، آقای دکتر زلفی گل ابراز داشت: در دنیایی مدرن امروز برترین سرمایه، انسان دارای انسانیت است که اهل مدارا، معرفت، تقوا، نوع دوستی، انصاف و وجدان است و شبکه فضایل را در خود دارد.

وی شیخ الرئیس را یک سرمایه نمادین برای کشور دانست و تاکید کرد: این انسان ها و اسطوره های علمی، مذهبی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی هستند که در هر زمان و در هر جمعی که حضور یابند، به آن مکان هویت و وجاهت و خود باوری و امید می دهند. به همین دلیل هر کشور که اسطوره ها و سرمایه های نمادین خود را قدر بداند و در صدر بنشاند، در دنیای رقابتی امروز که به نوعی تنازع بقا است، دست برتر را خواهد داشت. به همین دلیل ابن سینا که بنیان گذار روش تجربی و نوین در دنیا به شمار می آید، جز دانشمندانی است که بزرگترین خدمت را به جامعه بشری نموده است.

وزیر علوم با تاکید بر توجه ویژه انقلاب اسلامی به منابع انسانی، اظهار داشت: در بدو پیروزی انقلاب اسلامی، تنها ۱۷۰ هزار دانشجو در حال تحصیل در دانشگاه ها بوده اند اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این رقم به چهار و نیم میلیون دانشجو نیز افزایش یافت و هم اکنون در کشور بیش از سه میلیون و دویست هزار دانشجو در حال تحصیل هستند. امروز تعداد دانشگاه های ما چندین برابر بیشتر از گذشته شده است و در رتبه بندی بین المللی، در زمره بهترین هاست و علت آن، سرمایه گذاری ویژه نظام در بخش علم و نوآوری است. اعتقاد نظام ما به این است که کشوری پیشرفت خواهد کرد که منابع انسانی فرهیخته و فرزانه داشته باشد.

وی ادامه داد: در دنیای امروز سرمایه فقط طبیعی نیست؛ آنچه که ارزش آن ویژه است، سرمایه انسانی و نخبه دانش مدار و دارای مهارت است. امروز جمهوری اسلامی بر این باور است که سرمایه اصلی، علم، فناوری، نوآوری و فرهنگ شایسته است. فرهنگ شایسته که بزرگترین سرمایه هر کشوری است، از طریق علم و فناوری و نوآوری خلق می شود و به عبارت دیگر، علم با خود فرهنگ جدیدی می آورد. امروز شاهدیم فناوری های جدید در جغرافی مجازی دنیا، فرهنگ ها را تغییر داده است. بزرگترین سرمایه هر کشور، فرهنگ سالم است که فکر و احساس انسان ها را شکل می دهد و زمانی که فکر به مرحله عمل می رسد، می تواند آثار بشر دوستانه و ضد بشری داشته باشد؛ لذا توجه به علم و هزینه کردن برای آن، بهترین نوع سرمایه گذاری برای آیندگان است.

آقای زلفی گل، خام فروشی را از دیدگاه جمهوری اسلامی ظلم به آینده نظام دانست و خاطرنشان کرد: این مسئله سبب عدم پیدایش بستر مناسب انسانی برای آینده و یا فروش منابع طبیعی و عدم تلاش برای ارزش افزوده آن می شود. به این دلیل ما علم و فناوری را برای خود سرمایه ای بزرگی می دانیم. دین ما نیز قائل به سرمایه سلامت و امید به زندگی و افزایش میانگین عمر و تلاش در جهت تضمین و سلامت روحی و جسمی جامعه است.

وی برگزار این جلسات را در افزایش امید جوانان و آیندگان به پیشرفت کشور و هویت مداری ملی موثر دانست و اظهار داشت: یکی از وظایف ما این است که تلاش کنیم سرمایه های نمادین برای آیندگان را در عرصه های مختلف را افزایش دهیم. هنر هر حمایتی در این است که نه تنها سرمایه های خود را افزایش دهد؛ بلکه از آسیب دیدن آنها نیز جلو گیری و صیانت کند.

وزیر علوم یکی از اهداف توجه به علم، فناوری و نوآوری را در جهت خلق سرمایه های نمادین برای آینده کشور دانست و گفت: هر کسی که نتیجه رفتارش به قوام و دوام جمهوری اسلامی منجر شود، بسیجی است. فرهنگ مذاکره و روابط عمومی بالا، خود هنر بسزایی است و در دانشگاه ها در جهت پیش برد این اهداف قدم بر می داریم.