درخشش پژوهشگران نمایندگی گلستان در کنگره بین المللی استشراق

دو تن از اساتید نمایندگی گلستان با ارائه مقالاتی در کنگره بین‌المللی استشراق و امام حسین علیه السلام، حائز رتبه اول در بخش نخبگان و رتبه سوم در بخش موسسات گردیدند.

 

استاد دکتراحمد سعادت و سرکار خانم رجبی از اساتید نمایندگی گلستان با ارائه مقالات “پارادایم فکری مستشرقان در باره اهداف و فلسفه قیام امام حسین علیه السلام” و “نقد نظریه عاشورا به مثابه واروماندگی در یک منسک سرنگونی” در کنگره بین‌المللی استشراق و امام حسین علیه السلام که به همت موسسه وارث الانبیاء للدراسات التخصصیه فی النهضه الحسینیه تحت اشراف آستان قدس حسینی برگزار شد، حائز رتبه اول در بخش نخبگان و رتبه سوم در بخش موسسات گردیدند.

همچنین حجت الاسلام محمد نودهی (از اساتید نمایندگی گلستان ) نیز دراختتامیه جشنواره “ایران جوان بمان” که با حضور دکتر زنگانه استاندار گلستان برگزار گردید حائز جایزه فعالین جمعیت و خانواده مرکز تعالی خانواده شد.