به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان؛

نشست علمی «جایگاه تصمیم‌گیری در حرفه تدریس» برگزار شد

نشست علمی «جایگاه تصمیم‌گیری در حرفه تدریس»، به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه و در سالن دفاعیه نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه افغانستان برگزار گردید.

نشست علمی «جایگاه تصمیم‌گیری در حرفه تدریس»، به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه و در سالن دفاعیه نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه افغانستان برگزار گردید.

در این نشست علمی محمدحیدر یعقوبی و محمدعارف صداقت کارشناسان و دورانعلی محسنی دبیری نشست مذکور بود.

یعقوبی در ابتدای این نشست ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران نشست و دانشجویان، با تأکید بر این که تعلیم و تربیت مطلوب نیازمند پیش‌شرط‌ها و عوامل مختلفی است، اظهار داشت: تعلیم و تربیت مطلوب باید توامان قبل از شروع آموزش، در فرایند آموزش و بعد از آموزش فراهم باشد.

وی با بیان این که فقدان هریک از این عوامل متناسب با نقش آن عامل به فرایند آموزش آسیب وارد می‌کند، یکی از این عوامل را «تصمیم‌گیری» معرفی نمود و اظهار داشت: منظور از این مفهوم به‌معنای دم‌دستی کلمه انتخاب بهترین راه‌حل از میان راه‌حل‌های موجود است.

یعقوبی سپس به اهمیت، جایگاه و نقش تصمیم‌گیری در فرایند تعلیم و تربیت اشاره کرد و یادآور شد: چنانچه تصمیم‌گیری به‌ صورت درست انجام شود، یادگیری بهتر و مؤثر شاگردان، موفقیت در پیشرفت تحصیلی و جهت‌دهی درست شغلی و فراتر از آن آینده خوبی پیش روی متربی رقم خواهد زد.

صداقت نیز در بخش دیگری از این نشست ضمن بررسی انواع تصمیم‌گیری و سطوح تصمیم‌گیری، اظهار داشت: تصمیم‌گیری از یک ‌نظر به استبدادی، مشورتی، شورایی، تفویضی و مشارکتی تقسیم می‌شود.

وی در ادامه به بیان مزایا و معایب هریک از انواع تصمیم گیری پرداخت و در نهایت سطوح تصمیم‌گیری را تشریح کرد.

صداقت در بخش پایانی سخنان خود از تصمیم‌گیری در سطح سازمانی و فرو سازمانی سخن گفت و تصمیم‌های فرو سازمانی را نیز به فردی و غیر فردی دسته‌بندی و هرکدام را به تفصیل تشریح نمود.