به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان؛

جلسه معرفی و نقد کتاب درسنامه جهان بینی اسلامی(اصول عقاید اسلامی) برگزار گردید

جلسه معرفی و نقد کتاب درسنامه جهان بینی اسلامی( اصول عقاید اسلامی) در سالن دفاعیه نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان برگزار شد.

 

 

به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان جلسه معرفی و نقد کتاب درسنامه جهان بینی اسلامی( اصول عقاید اسلامی) روز چهارشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۲ در سالن دفاعیه نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان برگزار شد.

جلسه با قرائت قرآن کریم شروع و سپس نویسنده کتاب محمد اسحاق ذاکری به معرفی کتاب پرداخت و آنگاه ناقدین احمد علی نیازی و مصطفی احسانی به نقد آن پرداختند.

ذاکری مولف کتاب در معرفی اثر گفت: کتاب به صورت درسنامه‌ای و متناسب با نیاز جامعه دانشجویی و آکادمیک افغانستان تدوین شده، افزون بر لحاظ مسائل آموزشی به مسائل فرهنگی و اعتقادی کشور توجه شده است و به صورت نگاه اعتدالی و تقریبی و استفاده از منابع مذاهب اسلامی نگارش یافته است. در این کتاب به مسائل مورد دغدغه در جامعه افغانستان با قلم روان و قابل فهم پرداخته شده است. و تلاش شده تا مباحث با رویکرد تقریبی بررسی گردد.

احمد علی نیازی، ضمن  بیان امتیازات اثر که به صورت درسنامه و تطبیقی تدوین شده است، از فعالیت‌های مرکز پژوهشی المصطفی در افغانستان  به نیکی یاد کرد و در  ادامه به نقد کتاب «درسنامه جهان بینی اسلامی(اصول عقاید اسلامی)» پرداخت.

وی کتاب را یک ضرورت آموزشی در فضای دانشگاهی افغانستان دانست و نکاتی را مطرح نمود که اگر مورد توجه قرار گیرد، در اثر بخشی بیشتر کتاب و غنای آن خواهد افزود. وجود مقدمه به عنوان راهنمای آموزشی برای کتاب؛ بیان اهداف آموزشی در ابتدای هر درس؛ تنوع استنادی در منابع اموری است که در غنابخشی کتاب موثر است.

مصطفی احسانی ناقد دیگر، به بیان نظرات خود راجع به این کتاب پرداخت و مباحث خود را در سه بخش امتیازات کتاب، مشکلات ساختاری و محتوایی کتاب ارائه نمود.

وی استفاده از منابع درجه اول، درسنامه‌ای بودن، پر کردن خلاء موجود در جامعه، تطبیقی بودن و روان بودن متن را از مزایای کتاب دانست. عدم ورود مناسب به درسها، نداشتن هدف آموزشی، نپرداختن به برخی موضوعات مهم مانند زبان سخن گفتن از خدا از نقایص کتاب دانست.

در پایان نویسنده ضمن توضیح راجع به پاره ای از نقدهای ناقدین، اظهار امیدواری کرد که در ویرایش اثر برخی از کاستی‌های موجود کتاب را بر طرف کند.