به همت نمایندگی جامعةالمصطفی در افغانستان؛

اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های آموزشی و نقش آن در توسعه علمی بررسی شد

نشست علمی «بررسی اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های آموزشی و نقش آن در توسعه علمی» در سالن دفاعیه نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان برگزار شد.

علیشاه فایق و سید آقا حسن حسینی کارشناسان نشست و محمدصادق عادلی دبیر این نشست بودند.

حسینی در ابتدای سخنانش مفهوم اخلاق را توضیح داد و از ضرورت اخلاق برای سلامت جامعه سخن گفت.

وی در ادامه به سازمان‌ها به‌عنوان بخش‌ اساسی و اجتناب‌ناپذیرجامعه امروزی پرداخت و سازمان‌های آموزشی را از مهمترین سازمان‌های اجتماعی دانست که کارویژه‌های آن انتقال فرهنگ‎، مهارت و دانش به نسل‌های آتی است.

حسینی بیان داشت: اگر سازمان‌های آموزشی از عهده انجام درست کارویژه خود بر نیاید، نه تنها باعث رکود اجتماعی می‌گردد که در بلند مدت به انحطاط و زوال جامعه رهنمون خواهد شد.

وی موفقیت سازمان‌های آموزشی را در گرو رعایت و کاربست اخلاق حرفه‌ای دانست.

فایق کارشناس دیگر برنامه، در تکمیل سخنان حسینی صحبت‌های خود را پی گرفت و بیان داشت: رعایت و کاربست اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های آموزشی در توسعه، و تعمیق علم و معرفت در جامعه نقش محوری دارد.

وی تصریح کرد: مراد وی از علم، علم تجربی (science) نیست، بلکه منظور معنای عام علم است که افزون بر علوم تجربی شامل معارف دینی، فلسفی و حکمی می‌شود.

وی در ادامه بیان داشت: ما در شرایط امروز نیازمند تجدیدنظر اساسی در برداشت‌مان از مفهوم علم، انکشاف علمی،  سازمان، حرفه، اخلاق و  اخلاق حرفه‌ای  هستیم.

وی در پایان تأکید نمود: اگر تجدیدنظرهای لازم صورت نگیرد، ما نسخه‌بدل توسعه غربی را در جوامع اسلامی شاهد خواهیم بود.