نمایندگی افغانستان برگزار کرد؛

نشست علمی زنان و توسعه پایدار

نشست علمی زنان و توسعه پایدار از سوی نمایندگی المصطفی در افغانستان برگزار شد. این نشست علمی به همت انجمن علمی دانشجویی( خواهران) دیپارتمنت اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و با همکاری معاونت تحقیقات و پژوهش  در سالن دفاعیه دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان با حضور بیش از ۶۰ تن از دانشجویان خواهر برگزارشد. این نشست […]

نشست علمی زنان و توسعه پایدار از سوی نمایندگی المصطفی در افغانستان برگزار شد.

این نشست علمی به همت انجمن علمی دانشجویی( خواهران) دیپارتمنت اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و با همکاری معاونت تحقیقات و پژوهش  در سالن دفاعیه دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان با حضور بیش از ۶۰ تن از دانشجویان خواهر برگزارشد.

این نشست علمی که با تلاوت قرآن کریم توسط جناب آقای محمد نبی امینی آغاز شد و کاشناسان برنامه مطالبی را در مورد نقش زنان در توسعه پایدار ارائه نمودند.

در ابتدا آقای علی نقی عرفانی آمار نشر شده در مورد نقش زنان در سکتورهای صحت، معارف، تحصیلات عالی و انکشاف جامعه را ارائه و نقش کم رنگ زنان با وجود اینکه نظر به آمار نشر شده در حدود ۴۹% نفوس افغانستان را زنان تشکیل میدهند برجسته نمودند و علل و عوامل کم بودن نقش زنان در توسعه کشور را بررسی و راهکارهای علمی را ارائه کرد.

آقای غلام علی احمدی در مورد نقش زنان در توسعه پایدار ابتدا با مفهوم توسعه، شاخص های رشد و برابری جنسیتی و سلامت مادران را مورد بررسی قرار دادند و سپس آمار ارائه شده از سازمان های بین المللی در مورد نقش فعال زنان در جامعه و اقتصاد را ارائه داشتند همچنان ایشان جایگاه زنان در اسلام را مورد بررسی قرار داد.

خانم حمیده رضایی در مورد موانع حضور زنان در عرصه های اجتماعی همچنان مفهوم توسعه و چگونگی تبعیض موجود در جامعه افغانستان که باعث کم رنگ شدن حضور زنان در اجتماع میگردد را مورد بررسی قرار دادند، ایشان راهکارهای افزایش حضور زنان در انکشاف جامعه و اهمیت حضور زنان در جامعه را بیان نمود.

در پایان این نشست علمی، شرکت کننده گان برنامه سوالاتی را مطرح نمودند که از طرف کارشناسان به آنها پاسخ داده شد.