امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه کاتب و نمایندگی افغانستان

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه کاتب و نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالحمید ثابت رئیس نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان و مسئولان دانشگاه کاتب امضا شد.

آقای یوسفی رئیس دانشگاه کاتب ضمن معرفی دانشگاه کاتب بیان داشت: نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان یکی از دانشگاه های خوشنامی است که در بخش های مختلف علمی فعالیت داشته و بسترهای خوبی را برای مردم عزیز افغانستان فراهم نموده است.

وی در ادامه گفت: دانشگاه کاتب رسالت خویش می داند تا از طریق امضای تفاهم نامه ها بستر مناسب علمی، تحقیقی و فرهنگی را برای مردم فراهم نمایند. بنابراین این دانشگاه در بخشهای انجام تحقیقات مشترک، راه اندازی مجله علمی مشترک، نگارش کتاب مشترک، برگزاری سمینارها و کنفرانس های مشترک و همکاری در بخش کلینیک حقوقی و سایر بخشها آمادگی لازم را دارند و از انجام همکاری با نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان استقبال می نمایند.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین ثابت پیرامون ظرفیت ها و قابلیت های که در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان وجود دارد اشاره نمود و پیشنهاد داد که در حوزه تحقیقات این نمایندگی آمادگی هر نوع همکاری را با دانشگاه کاتب را دارد.

حجت الاسلام و المسلمین  ثابت در مورد نرم افزارهای کاربردی که در اختیار نمایندگی است توضیح داد که این نرم افزارها در حوزه جلوگیری از سرقت های ادبی بسیار موثر است که بارها این موضوع با وزارت تحصیلات عالی شریک ساخته شده است.

وی با تأکید بر تحقیقات مشترک در زمینه نگارش متون درسی مشترک، برگزاری جلسات مشورتی مشترک و برگزاری کنفرانس و همایش های مشترک اظهار داشت: این نوع فعالیت ها بایستی در قالب سازمان صورت گیرد نه در قالب فرد، چون فعالیت های فردی میان دو دانشگاه به صورت همیشگی وجود داشته است؛ اما آنچه کارایی بیشتری دارد فعالیت های سازمانی است که امضای این تفاهم نامه می تواند زمینه و مسیر پیشرفت را نیز فراهم سازد.

در پایان تفاهم نامه همکاری توسط روسای دو مجموعه به امضا رسید.