بازدید آیت الله ربانی از مرکز پژوهش های اسلام در گرجستان

آیت الله ربانی از مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، مرکز پژوهش های اسلام، موسسه ایمان و موسسه الحکمه در گرجستان بازدید کردند.

آیت الله ربانی از مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، مرکز پژوهش های اسلام، موسسه ایمان و موسسه الحکمه در گرجستان بازدید کردند.

آیت الله ربانی با حضور در مرکز پژوهش های اسلام، موسسه ایمان و موسسه الحکمه در گرجستان از نزدیک با فعالیت های فرهنگی، پژوهشی و تبلیغی آنها آشنا شدند و توصیه هایی را درباره بهتر شدن وضعیت فعالیت های آنها ارائه کردند.