دیدار مدیران و اساتید نمایندگی جامعه المصطفی در گرجستان با آیت الله ربانی

نماینده جامعةالمصطفی در این دیدار که در مدرسه الزهرای تفلیس برگزار شد، گزارشی از وضعیت تحصیلات، طلاب و مدارس المصطفی در گرجستان ارائه کرد و سپس آیت الله ربانی درباره بایسته های فعالیت و تدریس در مدارس المصطفی نکاتی را بیان کرد.

 

نماینده جامعةالمصطفی در این دیدار که در مدرسه الزهرای تفلیس برگزار شد، گزارشی از وضعیت تحصیلات، طلاب و مدارس المصطفی در گرجستان ارائه کرد و سپس آیت الله ربانی درباره بایسته های فعالیت و تدریس در مدارس المصطفی نکاتی را بیان کرد.

در این دیدار که جناب آقای شهیدی و اکبری نیز حضور داشتند برخی از مدیران و اساتید نکاتی را درباره ارتقای وضعیت جامعةالمصطفی در گرجستان ارائه کردند.