در نشست علمی بررسی شد؛

الگوی رهبری امام خمینی(ره) با تأکید بر موضوع حج

نشست علمی با عنوان « الگوی رهبری امام خمینی(ره) با تأکید بر موضوع حج» در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان با حضور اساتید و دانشجویان به صورت آنلاین برگزار گردید.

در این نشست آقایان دکتر محسن منطقی و دکتر حسن رنگریز به عنوان کارشناس و آقای سید موسی صدر به عنوان دبیر حضور داشتند.

نشست با تلاوت قرآن کریم آغاز شد و سپس آقای دکتر رنگریز در پاسخ به این پرسش که بارزترین الگوی رهبری در امام خمینی (ره) چیست؟ بحث را آغاز کرد و در ابتدا مفهوم رهبری را تعریف کرده و بیان داشت: رهبری عبارت است از نفوذ و اثربخشی در دیگران و کانال این نفوذ را قدرت می نامند. قدرتی که در مرحوم امام(ره) وجود داشت ناشی از جایگاه مرجعیت ایشان بود.

وی افزود: امام خمینی(ره) دارای ویژگی های بودند که دیگران رهبران آن ویژگی ها را یا نداشتند و یا کمتر از آن برخوردار بودند، ویژگی هایی مانند: هوش؛ مرحوم امام از هوشی عاطفی همراه با درک، هوش هیجانی که دارای مؤلفه شناختی فیزیولوژیکی و رفتاری بود، هوش اجتماعی که ناشی از رفتار خردمندانه نسبت به مردم بود. اعتما به نفس حضرت امام در جهان اسلام و حتی می توان گفت در دنیا کم نظیر بود به طوری که حتی صاحب نظران غربی به آن اعتراف کرده اند. صداقت در گفتار و رفتار حضرت امام که ایشان را نسبت به سایر رهبران جهان متمایز می کرد.

در ادامه آقای دکتر منطقی نسبت به این پرسش که رمز نفوذ اما در اجتماع و در بین مردم چه بود؟ گفت: رمز نفود حضرت امام(ره) در بین مردم معنویت و توجه ایشان به مسائل معنوی بود. ایشان اعتمادی که نسبت به خداوند داشتند و از این طریق از تکیه گاهی قوی برخوردار بودند. ایشان مسائلی سیاسی و اجتماعی به مسئله معنویت توجه زیادی داشتند که یکی از آن برنامه ها را می تواند در ایام موسم حج مشاهده کرد. مرحوم امام ویژگی که داشتند استفاده از فرصت ها بود، ایشان از فرصت گردهم آمدند مسلمانان در ایام حج استفاده کرده و مردم را به مسائل معنوی توجه می دادند از جمله پیامی که ایشان در ایام حج می فرستادند سرشار از توجه دادن مردم به مسائل معنوی، وحدت و اتحاد بین مسلمانان بود.

گفتنی است این نشست به صورت آنلاین برای کاربران فضای مجازی هم پخش گردید.