به همت نمایندگی جامعة المصطفی در افغانستان؛

ابعاد اجتماعی و سیاسی حج بررسی شد

نشست علمی «بررسی ابعاد اجتماعی و سیاسی حج» در مدرسه علمیه سلطانیه ولایت بلخ که از مدارس پیوسته نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان است با ارائه آقایان عباس فیاضی و فهیمی بامیانی و با حضور اساتید و طلاب برادر برگزار گردید.

فیاضی در ابتدای این نشست معنی و مفهوم ابعاد سیاسی و اجتماعی حج را بررسی نمود و اظهار داشت: حج یک عمل عبادی برای کسانی است که مستطیع می شوند؛ حج ضمن اینکه یک عمل و‌ عبادت شخصی بوده علاوه بر عبادت یک عمل سیاسی نیز می باشد.

وی با بیان این که سرنوشت امت اسلامی با مراسم حج مرتبط است، اظهار داشت: حج حضور امت اسلامی در یک منطقه خاص است؛ امت اسلام با وجود افتراقات ملی‌ و نژادی در کنار هم قرار گرفته این یک بعد اجتماعی است. پیام اجماع امت اسلامی یک پیام سیاسی برای جهانیان است که اسلام یک ملت واحد است.

سخنران این نشست در ادامه به تاثیر حج ابراهیمی بر تقویت اتحاد اسلامی اشاره نمود و اظهار داشت: حضرت ابراهیم قهرمان توحید است که در مقابل تمام تفکرات غیر توحیدی به تنهایی ایستاد. حضرت ابراهیم یک تنه همه بت ها را شکسته و مرگ را به جان خرید.

فیاضی با بیان این که حج ابراهیمی جنگیدن با بت های وجودی، تا رسیدن به مرحله توحید است. ابراز داشت: در حج ابراهیمی باید همه آحاد جامعه آمده و انحرافات طاغوتی را بشناسند و در مقابل آن برای بیداری ایستادگی کنند؛ ایام حج فرصتی برای دور هم نشینی سران اسلامی و چاره اندیشی بر مشکلات امت اسلامی است.

فهیمی بامیانی نیز در ادامه این نشست در رابطه با نقش حج در اتحاد سیاسی اسلام صحبت نمود و گفت: حج می تواند نقش اساسی در اتحاد اسلامی داشته باشد، یکی از واجبات حج طواف دسته جمعی است و این کار ارتباط بین مردم را برقرار می کند؛ برای همین یکی از اهداف حج اجماع امت اسلام است؛ چنانچه پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) می فرمایند؛ ای مردم بین خود مفارقت نکنید.

وی در بخش پایانی سخنان خود به تاثیر حج ابراهیمی بر احیای تفکر استکبار ستیزی اشاره نمود و بیان داشت: استکبار یعنی سلطه جویی، ستیز یعنی اینکه کاری که باعث نرسیدن مستکبرین به اهداف شان شود.

فهیمی بامیانی تصریح کرد: ریشه احیای تفکر استکبار ستیزی را خداوند خودش در مراسم حج احیا کرده است و اسلام اجازه همزیستی در کنار اهل کتاب را داده، ولی با شرک را نداده است؛ این خود نشانگر استکبار ستیزی است.