نمایندگی جامعه المصطفی در هندوستان با رهبر سیکهای هندوستان ملاقات کرد

حجت الاسلام والمسلمین شاکری، نماینده جامعه المصطفی العالمیه در هندوستان با رهبر سیکها، رئیس مجلس سیکها و مجلس خبرگان هندوستان دیدار و ملاقات کرد.

حجت الاسلام والمسلمین شاکری در این دیدار از هیئت رئیسه و رهبر سیکها جهت سفر به ایران دعوت کرد و ایشان هم ضمن تقدیر از دعوت رئیس جامعةالمصطفی مقرر شد تا طی سفری به ایران از نزدیک در جریان رویکردهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی جامعه المصطفی در عرصه بین الملل قرار گیرد.

رهبر سیکهای هندوستان در این دیدار ضمن تأکید بر جایگاه زبان و ادبیات فارسی، زبان فارسی را ٬زبان محبت معرفی  کرد و اظهار داشت: زبان فارسی دو ملت بزرگ ایران و هندوستان را با هم نزدیک کرده است؛ این ارتباط یک ارتباط قدیمی  است که مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی زبان فارسی ایجاد شده است.