ششمین آزمون علمی سراسری حوزه‌های علمیه هندوستان برگزار شد

 ششمین آزمون علمی سراسری حوزه‌های علمیه هندوستان به‌ منظور آگاهی از میزان اثربخشی فرایند آموزشی و ارزیابی عملکرد تحصیلی به‌صورت هماهنگ در سطوح مختلف برگزار شد.

 ششمین آزمون علمی سراسری حوزه‌های علمیه هندوستان در راستای طرح تحول حوزه‌های علمیه این کشور و به‌منظور آگاهی از میزان اثربخشی فرایند آموزشی و ارزیابی عملکرد تحصیلی حوزه‌های علمیه هندوستان، به‌صورت هماهنگ در سطوح مختلف برگزار شد.

 برگزاری این آزمون برای ششمین سال؛ موجب ایجاد نشاط و فعالیت علمی بیشتر در میان طلاب برای حضور در یک رقابت بزرگ در سطح حوزه‌های علمیه این کشور شده است .

 لازم به ذکر است: هفتمین آزمون علمی سراسری ۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.