نخستین جلسه ارائه گزارش بیمه تکمیل درمان در جامعةالمصطفی ارائه شد

 اولین جلسه ارائه گزارش بیمه تکمیل درمان و همچنین پرسش‌وپاسخ در خصوص موضوعات مربوطه با حضور مدیر توسعه رفاه و سلامت جامعةالمصطفی برگزار شد.

به همت مدیریت توسعه رفاه و سلامت مرکز توسعه منابع انسانی جامعةالمصطفی العالمیة اولین جلسه ارائه گزارش بیمه تکمیل درمان و همچنین پرسش‌وپاسخ در خصوص موضوعات مربوطه در نمازخانه سازمان مرکزی المصطفی برگزار شد.

عمادی مدیر توسعه رفاه و سلامت در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت بیمه تکمیل درمان و همچنین ارائه گزارش از نحوه انتخاب شرکت بیمه‌گر، در پاسخ به سؤالات مطروحه از سوی همکاران توضیحات لازم را ارائه نمود.