بیست و سومین دوره آزمون جامع زبانی المصطفی

مجتمع آموزش عالی زبان،‌ادبیات و فرهنگ شناسی بیست و سومین دوره آزمون جامع زبانی(تافل) المصطفی را برگزار کرد.

این آزمون شامل چهار مهارت زبانی تافل انگلیسی، عربی،‌فرانسه و فارسی بود که ویژه برادران و خواهران برگزار شد.

این آزمون در سه حوزه قم،‌مشهد و اهواز با استقبال ۲۶۸ نفر از طلاب و دانشجویان داخل و خارج از المصطفی به صورت هم زمان برپا گردید.