مجله مطالعات حدیث پژوهشی حائز شد

رتبه دوم هفتمین جشنواره مجلات واحدهای آموزشی حوزه

مجله مطالعات حدیث پژوهشی مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعةالمصطفی موفق به کسب رتبه در هفتمین جشنواره مجلات واحدهای آموزشی حوزه علمیه شد.

این مجله در بخش مجلات سطح سه مراکز تخصصی هفتمین جشنواره مجلات واحدهای آموزشی حائز رتبه دوم گردید.

اداره کل روابط عمومی جامعةالمصطفی این دستاورد را خدمت مدیر مسئول، سردبیر و کارگزاران مجله مطالعات حدیث پژوهشی تبریک می گوید.