کارگاه روش‌های مطالعه صحیح و تقویت حافظه

کارگاه روش‌های مطالعه صحیح و تقویت حافظه در نمایندگی جامعة المصطفى افغانستان برگزار شد.

کارگاه روش‌های مطالعه صحیح و تقویت حافظه با ارائه استاد محمد عارف صداقت دایر شد که به تعداد ۳۰ نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه در این کارگاه اشتراک داشتند.

آقای صداقت در ابتدا تعریف مختصری از مطالعه و روش‌های درست مطالعه کردن را بیان کرد و در ادامه روش‌های علمی مطالعه صحیح و حفظ مطالب به اشتراک کننده گان ارائه شد و همچنان روی اهمیت تندخوانی و روش‌های مطالعه کردن تأکید گردید.

وی در بحث اصلی روی محور روش پس ختام PQ4R صحبت نمود و گفت: در بخش روش‌های مطالعه با روش پس ختام که در موفقیت نقش مهم دارد و در کشورهای مختلف ازجمله ایران مورد تجربه و تأیید قرار گرفته است می توان گفت که روش پس ختام مخفف کلماتی مانند: پیش خوانی، سوال کردن، خواندن، تفکر، از حفظ گفتن، مرور کردن است.

استاد صداقت پیش‌خوانی را به بحث گرفته و بیان کرد: پیش خوانی یعنی اینکه به‌صورت گذرا مطالب را در زمان کوتاه مرور ‌شود و تنها تیترها و عناوین را مورد توجه قرار می‌دهد.

سپس وی در مورد سؤال کردن گفت: مطالعه کننده در حین مرور کلی یا پیش خوانی از خود می‌پرسد که این عنوان چه می‌گوید زیرا با طرح سؤال حواس جمع‌تر می‌شود.

صداقت خواندن را بسیار مهم توصیف نموده و اظهار داشت: خواندن کار اصلی در مطالعه کتاب می باشد که مطالعه کننده بعد از پیش‌خوانی و طرح سؤال آغاز می کند.

آقای صداقت تفکر را مرحله بعدی دانست و بیان کرد: مطالعه کننده پس از خواندن به تفکر می‌پردازد که آیا برای سؤالات ایجاد شده پاسخی یافت شد یا خیر؟

سپس آقای صداقت از حفظ گفتن را توضیح داد و گفت: از حفظ گفتن یعنی مطالعه کننده مطالبی را که یاد گرفته است بسیار سریع در ذهنش مرور می‌کند و در صورتی که برخی از مطالب جا مانده باشد نوبت به مرحله بعدی می‌رسد که مرور کردن است،

وی در این مورد اظهار داشت: در این مرحله مطالعه کننده اگر چیزی از مطالب مطالعه شده را متوجه نشده بود یا اینکه پاسخ سؤالش را به دست نیاورده و برخی عناوین مبهم بود همان‌جاها را مرور می‌کند.

وی در مورد تاثیر این روش اظهار داشت:این روش گرچه از روش عادی وقتی بیشتری را می‌گیرد اما از ۲ حتی ۳ بار خواندن بهتر و مفیدتر بوده و در ذهن می‌نشیند.

صداقت در پایان شرایط مکان، زمان، طول مطالعه و مسئله تغذیه در مطالعه به‌اختصار را به بحث گرفتند.

کارگاه روش‌های مطالعه صحیح و تقویت حافظه