نشست تخصصی نقد کتاب دریافتی نو از حکمت های نهج البلاغه

نشست تخصصی نقد کتاب دریافتی نو از حکمت های نهج البلاغه در نمایندگی جامعةالمصطفی در خراسان برگزار شد.

به همت تشکل علمی اهل قلم جامعه المصطفی العالمیه خراسان و با همکاری معاونت پژوهش این نمایندگی نشست تخحصصی نقد کتاب دریافتی نو از حکمتهای نهج البلاغه (آیینه حکمت. دفتر پنجم) با سخنرانی دکتر محمد‌اسحاق عارفی(هئیت علمی دانشگاه علوم اسلام رضوی)، سیدحمیدالله هاشمی (فارغ التحصیل جامعه المصطفی (ص) العالمیه و مبلغ در اروپا)، محمدکاظم توکلی (استاد همکار مرکز تمهیدیه برادران نمایندگی خراسان)، قربانعلی فصیحی غزنوی ( فارغ التحصیل جامعه المصطفی(ص) العالمیه و سرپرست نویسندگان کتاب آیینه حکمت ) و با دبیری سید حسین رهیاب بلخی (نویسنده و فارغ التحصیل جامعه المصطفی(ص) العالمیه و عضو هئیت مدیره تشکل علمی اهل قلم) و حضور تعدادی از نویسندگان و طلاب نمایندگی در سالن جلسات جامعه المصطفی(ص) العالمیه خراسان برگزار شد.