امتیاز ویژه مشارکت در همایش بین المللی «۷۵ سال اشغالگری در فلسطین»

صاحبان مقالات پذیرفته شده در همایش بین المللی «۷۵ سال اشغالگری در فلسطین» از آزمون کتبی جامع دکتری معاف می گردند.

با توجه به مجوز ستاد مرکزی جامعة المصطفی العالمیة و همچنین اخذ مجوز ISC با کد اختصاصی ۸۰۸۸۱ _ ۰۲۲۴۰ برای همایش بین المللی ۷۵ سال اشغالگری در فلسطین، دانش پژوهان محترم جامعة المصطفی العالمیة در مقطع دکتری که مقاله آنها در این همایش پذیرفته شود، طبق گواهی دبیر علمی همایش، از آزمون کتبی جامع در مقطع دکتری جامعة المصطفی العالمیة معاف خواهند شد.

لازم به ذکر است این همایش با تلاش مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعة المصطفی العالمیة و همکاری بیش از ۳۰ مرکز داخل و خارج کشور در ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.
جهت اطلاعات بیشتر در خصوص همایش، به کانال و سایت همایش به آدرس ذیل مراجعه شود.

📡کانال همایش:
https://eitaa.com/joinchat/385614553C72a5b3094b

💻سایت همایش: https://palestine.hamayesh.miu.ac.ir

📮پست الکترونیک جهت ارسال مقاله: palestine@miu.ac.ir