در نشست علمی با حضور اندیشمندان ایران و امریکای لاتین صورت گرفت؛

واکاوی معنایی فقر و عدالت از دیدگاه الهیات رهایی بخش

بیست و دومین پیش نشست از سلسله پیش نشست های همایش بین المللی ظرفیت های فرهنگی و علمی ایران و آمریکای لاتین با موضوع «واکاوی معنایی فقر و عدالت از دیدگاه الهیات رهایی بخش» به صورت وبینار انجام شد.

این پیش نشست توسط معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات، فرهنگ شناسی و با مشارکت نمایندگی المصطفی در آمریکای لاتین و با ارائه آقای «padre numa molina» و آقای حسینی نژاد نماینده المصطفی در ونزوئلا و با دبیری آقای دکتر میریوسفی برگزار گردید.

در ابتدای نشست دبیر جلسه خاطرنشان کرد: الهیات رهایی بخش شاخصه مشترک بین همه ادیان آسمانی است و منشا رهایی بخشی از فقر و ظلم ، فطرت حقیقت جو و کمال طلب انسان می باشد.

در ادامه آقای نوما مولینا، (Padre Numa Molina) مباحث خود را در دو محور بیان کرد و در محور اول به ماهیت الهیات رهایی بخش پرداخت و اظهار داشت: الهیات رهایی بخش در آمریکای لاتین، الهیاتی منحصر به پژوهش نظری نیست و متألهان آن به طور جدی در اندیشه عمل به مسئولیت های شبانی خود در جامعه هستند.

وی محوریت فقر در تلاش الهیاتی برای رهایی، ضرورت ابتنا بر دین مسیحیت، اعتقاد به حضور خدا در مبارزه، جانب داری مطلق از فقیران از مولفه های الهیات رهایی بخش برشمرد.

آقای مولینا در بخش دوم، محوریت فقر و عدالت اجتماعی در الهیات رهایی بخش را تشریح نمود و اصلی ترین عنصر الهیات رهایی بخش را فقر و ضرورت عدالت معرفی کرد.

وی با اعتقاد به زمینه مند بودن الهیات، زمینه آن را فقر مسیحیان دانست که باید تلاشی برای رهایی و رسیدن به عدالت برای آن انجام شود.

به همین دلیل آقای مولینا معتقد است که الهیات رهایی بخش، خدا را با تاریخ پیوند می دهد و از هرگونه نظریه پردازی درباره خدای مستقل از تاریخ پرهیز می کند.

در ادامه نشست، حجت الاسلام والمسلمین حسینی نژاد، نماینده جامعه المصطفی در ونزوئلا ضمن ارج نهادن از دیدگاه آقای مولینا، با تبیین دیدگاه اسلام درباره معنا شناسی فقر و عدالت، دیدگاه الهیات رهایی بخش را به دیدگاه اسلامی نزدیک دانست و لزوم توجه به ظرفیت های مشترک بین الهیات اسلامی و رهایی بخش برای رسیدن به تعامل بهتر را خواستار شد.