مراسم گرامیداشت شهدای خدمت در مسجد جعفری کامپالا

با گردهم‌آیی شیعیان بومی‌ اوگاندا و شیعیان مهاجر لبنانی و خوجه، مراسم گرامیداشت و یادبود شهدای خدمت در مسجد جعفری کامپالا برگزار شد.

در این برنامه جناب آقای دکتر کانجی به نمایندگی از جامعه شیعیان اوگاندا، فقدان جانکاه رئیس جمهور و وزير امورخارجه را تسلیت گفت و همه مسلمانان را در غم این حادثه شریک دانست.

سفیر جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مجید صفار، از تشریک مساعی تمامی مسلمانان منطقه در گرامیداشت شهدای خدمت تقدیر کرد.

در پایان مراسم، بیانیه تسلیت فدراسیون شیعیان خوجه در شرق آفریقا و بیانیه تسلیت جماعت شيعيان خوجه کامپالا قرائت شد.