بزرگداشت عروج ملکوتی شهدای خدمت در مدرسه مرعشیه

مراسم بزرگداشت عروج ملکوتی شهدای خدمت در مدرسه مبارکه مرعشیه، با سخنرانی دبیر مشاوران منطقه ای المصطفی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین استاد شهامت با اشاره به آیة ۲۳ سوره احزاب و شان نزول این آیه، به روایتی از جابر جوفی اشاره کرد و گفت: امام محمد باقر(علیه السلام) فرمود این آیه در رسای حضرت علی(علیه السلام) است و سه نفر دیگر صحابه از جمله حمزه سیدالشهدا(ع)، جعفر طیار(ع) و عبیده که باهم عهد بستند، تا پای جان برای حمایت و حفاظت از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و رسالت ایشان محکم بایستند و صادقانه بر پیمان خود بمانند و هیچ گونه سستی به خود راه ندهند.

وی ادامه داد: کلیدواژه اصلی این دسته از مومنان “صدقوا” است و صداقت صفت موثر ایشان است در مقابل بسیاری دیگر که بنیاد محکمی ندارند.

دبیر مشاوران منطقه ای المصطفی در پایان اظهار داشت: امثال این شهدای عزیز تازه سفر کرده، صادقانه بر عهد خود بودند و به این جهت در پیشگاه خداند و گستره وسیعی از مردم محبوب شدند و این صفت “صدقوا” اینها را برای همیشه جاودانه کرد. خوشا به سعادتشان و به این فوز عظیمی که بدان نائل شدند.