ادای احترام به شهید آیت الله رئیسی در کشور کامرون

مراسم بزرگداشت شهادت آیت الله شهید رئیسی رئیس جمهور محبوب ایران و یارانش در نمایندگی جامعه المصطفی در کشور کامرون با برپایی مراسم ختم قرآن کریم در پایتخت و شهرهای مختلف این کشور برگزار شد.

مراسم بزرگداشت شهادت آیت الله شهید رئیسی رئیس جمهور محبوب ایران و یارانش در نمایندگی جامعه المصطفی در کشور کامرون با برپایی مراسم ختم قرآن کریم در پایتخت و شهرهای مختلف این کشور برگزار شد.