پیام تسلیت مجامع علمی فرهنگی علما و طلاب افغانستان مقیم قم

مجامع علمی فرهنگی علما و طلاب افغانستان مقیم قم به مناسبت شهادت رئیس محترم جمهور و همراهان وی پیام تسلیتی صادر نمودند.

متن پیام به این شرح است:

مجامع علمی فرهنگی علما و طلاب افغانستان

مجامع علمی فرهنگی علما و طلاب افغانستان