مرحله نهایی مسابقات قرآن و حدیث المصطفی ماداگاسکار

مرحله نهایی مسابقات قرآن و حدیث المصطفی در دو بخش شفاهی و کتبی در نمایندگی جامعة المصطفی العالمیة در ماداگاسکار برگزار گردید.

در این مسابقات که در ۸ رشته آوایی و یک رشته مفاهیمی تفسیر سوره حجرات برگزار گردید، بیش از ۲۳۰ نفر از طلاب و دانشجویان خواهر و برادر از مراکز المصطفی و دیگر مراکز علمی ماداگاسکار به رقابت پرداختند.

این مسابقات در دو مرحله مقدماتی و نهایی در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل، حفظ ۵ جزء، حفظ سور منتخب، حفظ جزء سی ام، اذان و تواشیح و تفسیر سوره حجرات برگزار گردید.

از میان شرکت کنندگان برادر ۵۵ نفر و از میان شرکت کنندگان خواهر ۲۵ نفر به مرحله نهایی راه یافتند که در سه رشته قرائت تحقیق و ترتیل و اذان در دو مرکز برادران و خواهران با حضور داورانی از کشور پاکستان و ماداگاسکار، با یکدیگر به رقابت پرداختند.

کشف استعدادهای قرآنی و ایجاد شور و نشاط و انگیزه ایجاد انس با قرآن از اهداف این مسابقات می باشد.

در پایان به برگزیدگان هر رشته هدایای نفیسی تقدیم خواهد شد.