نشست مدیران مرکز توسعه منابع انسانی و موسسه آموزش های کوتاه مدت

نشست مشترک هیات رئیسه موسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی با مدیران مرکز توسعه منابع انسانی جامعة المصطفی برگزار شد.

رئیس مؤسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی و اعضای هیئت رئیسه مؤسسه با آقای ماندگار رئیس مرکز توسعه منابع انسانی جامعة المصطفی دیدار نمودند.

حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی در این دیدار ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه نیروی انسانی به عنوان سرمایه سازمان در خصوص ضرورت و لزوم آموزش و بهسازی مستمر کارکنان مطالبی را بیان نمود.

در ادامه آقای ماندگار، رئیس مرکز توسعه منابع انسانی جامعة المصطفی با ابراز تشکر از افق دید رئیس موسسه نسبت به آموزش و بهسازی کارکنان و همچنین استقبال از طرح های پیشنهادی ارائه شده از سوی موسسه، به بیان برخی نکات و چالش ها پرداخت.

همچنین در این دیدار رئیس اداره نیازسنجی و برنامه ریزی و مدیر توسعه، فناوری و ساخت رسانه مؤسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی گزارشی از دوره های در حال برگزاری در مؤسسه را ارائه نمودند.