به همت نمایندگی جامعةالمصطفی در آلمان؛

کارگاه استهلال در اسلام در برلین برگزار شد

نمایندگی  جامعةالمصطفی در آلمان در راستای برنامه راهبردی چهارساله، اقدام به برگذاری دوره های کوتاه مدت در حوزه علوم قرآن، اخلاق، احکام و ... نموده است.

یکی از این دوره ها، کارگاه استهلال در اسلام می باشد که توسط نمایندگی جامعة المصطفی و با ارائه شیخ جواد مولر در برلین برگزار شد .

این دانش آموخته جامعةالمصطفی در این دوره یک روزه به مفهوم استهلال، احکام استهلال و وضعیت نجومی ماه در مقابل زمین اشاره نمود.

وی در ابتدا به لزوم علم آموزی در اسلام اشاره و احادیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام را مورد توجه قرار داد.

شیخ مولر سپس به تقویم اسلامی و نقش ماه در تعیین اوقات سال و ایام مهم در تاریخ اسلام پرداخت و گفت: از میان مهمترین ایامی که تشخیص زمان آغاز آن با استهلال در ارتباط است، آغاز و پایان ماه مبارک رمضان است؛ در بعضی از موارد در شروع و پایان ماه مبارک اختلافی بین علما پیش می آید، لذا مهم است تا مفهوم استهلال، احکام مرتبط با آن و وضعیت جغرافیایی حاکم بر زمین و ماه را به خوبی بدانیم.

وی به نحوه محاسبه تقویم مسیحیت و مبنای شروع سال و ماه ها اشاره و تفاوت آن را با تقویم اسلامی را مورد توجه قرار داد و اذعان داشت: تقویم هجری قمری هلال ماه معمول‌ترین شیوه محاسبه ماهها در تقویم قمری است که در کشورهای اسلامی به منظور تعیین اعیاد و مناسبتهای مذهبی استفاده می شود. روز اول هر ماه در این تقویم بر اساس مشاهده یا پیشبینی مشاهده پذیری هلال ماه نو در شامگاه روز ۲۹ یا ۳۰ ماه قبل، که آن را استهلال می نامند، تعیین می گردد.

شیخ مولر با بیان این که پیشبینی وضعیت رؤیت هلال ماه های قمری به مقادیر مشخصه های ماه و خورشید و موقعیت جغرافیایی رصدگر در لحظه غروب خورشیدِ روز بیست ونهم ماه قبل بستگی دارد، گفت: این امکان وجود دارد که هلال ماه نو در مکانی بر روی کره زمین، دقایقی بعد از غروب خورشید روز بیست ونهم رؤیت شود و در مکان دیگری رؤیت نشود؛ این اختلافی که شبانه روزی در رؤیت هلال ماه های قمری، باعث اختلاف در تقویم هجری قمری هلالی کشورهای اسلامی می شود، از این منظر است.

سخنران این نشست همچنین تصاویری از وضعیت ماه در آغاز و پایان ماه نشان داد و توضیح داد که چگونه این اختالف در سطح نجومی رخ می دهد.

شیخ مولر در بخش دیگری از سخنان خود به احکام شرعی مرتبط با استهلال پرداخت و توضیح داد که مطابق حکم شرعی، اگر هلال ماه در شامگاه بیست ونهم ماه رؤیت شود، آن ماه به پایان رسیده و فردا اول ماه بعد است؛ ولی اگر هلال ماه در شامگاه روز بیست ونهم رویت نشد، ماه ۳۰ روزه می شود.

این دانش آموخته جامعةالمصطفی سپس به نظر مراجع تقلید شیعه در راه‌های اثبات استهلال پرداخت که در آن گفته می شود یا خود انسان ماه را ببیند، یا عدهای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می‌شود، بگویند ماه را دیده‌ایم، یا هر چیزی که بواسطه آن یقین حاصل شود یا دو انسان عادل بگویند که در شب ماه را دیده اند و یا سی روز از اول ماه قبل بگذرد و یا حاکم شرع حکم کند که اول ماه است.

شیخ جواد مولر در پایان سخنان خود به مسئله استهلال با چشم مسلح و چشم غیر مسلح پرداخت و اختلاف در نظرات در این زمینه را توضیح داد و سپس به سواالت شرکت کنندگان پاسخ داد.