استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی:

شهادت پاداش مخلصانو  عنصر مهم حکمرانی اسلامی است

دکتر مصطفی باقرزاده در نشست حکمرانی اسلامی اندیشه امام خمینی(ره) و سیره آیت الله رئیسی که با حضور اساتید و دانشجویان در جمع طلاب بین الملل مشهد برگزار شد، گفت: شهادت یکی از عناصر مهم حکمرانی اسلامی است و سرنوشت تمام مقلدان امام خمینی (ره) چیزی جز شهادت نیست.

دکتر مصطفی باقرزاده در نشست حکمرانی اسلامی اندیشه امام خمینی(ره) و سیره آیت الله رئیسی که با حضور اساتید و دانشجویان در جمع طلاب بین الملل مشهد برگزار شد، گفت: شهادت یکی از عناصر مهم حکمرانی اسلامی است و سرنوشت تمام مقلدان امام خمینی (ره) چیزی جز شهادت نیست.

دکتر مصطفی باقرزاده استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی در نشست حکمرانی اسلامی اندیشه امام خمینی(ره) و سیره آیت الله رئیسی که به مناسبت ارتحال امام خمینی(ره) و گرامیداشت یاد و خاطر شهدای خدمت و آیت الله رئیسی با حضور اساتید و دانشجویان در جامعه المصطفی العالمیه خراسان برگزار شد، اظهار کرد: منطق فکری جدید در عرصه دیپلماسی ظهور پیدا کرده است.

وی افزود: امام خمینی(ره) فرمودند: «عالم محضر خداست». این گزاره اگر تبیین شود و امتداد پیدا کند لایه‌های مختلف خود را در سطح نرم افزار، سخت افزار و قلب افزار باید تولید و در ادامه اجرا کند.

این استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی اظهار کرد: به این مفهوم که عالم محضر خداست در عرصه علم چه معنایی پیدا می‌کند؟ همچنین در عرصه علوم سیاسی و دیپلماسی منطقه‌ای چه تعبیری پیدا می‌کند؟ عالم محضر خداست در فرهنگ و مؤلفه‌های فرهنگی چه بعدی از انسانیت را نشانه گرفته است؟

دکتر باقرزاده با اشاره به آیه «ان الارض یرثها عبادی الصالحات؛ حکومت زمین از آن صالحان خواهد بود» گفت: این آیه اشاره به این مفهوم دارد که حکومت خدا وسط میدان قرار می‌گیرد. جنگ عقیده در وسط میدان ظهور می‌کند و آزادی خواهان، شعار عدالت سر می‌دهند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: مکتب فکری که در صحنه سازمان ملل متحد کتاب قرآن را بلند می‌کند، درباره مکتبی صحبت می‌کند که در آن زیست پیدا کرده است.

وی بیان کرد: مکتب اسلام به دنبال صلح است و این مؤلفه اساسی و بنیادی است. صلح پایدار از مسیر مبارزه با طاغوت نه هماهنگی با طاغوت ایجاد می‌شود.

دکتر باقرزاده خاطر نشان کرد: امام خمینی (ره) در مقابل تمام مؤلفه‌های طاغوت می‌ایستد و این مکتب با مقوله شهادت آشناست. سرنوشت تمام مقلدان امام خمینی (ره) چیزی جز شهادت نیست یا در میدان نبرد یا وسط مبارزه علمی یا در مکتب روحانیت به این درجه نائل می‌شوند.

این استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی با بیان اینکه شهادت یکی از عناصر مهم حکومت رانی اسلامی است، افزود: مبارزه در میدان غزه ترسیم نشانه حق در برابر باطل است و رزمندگان معتقد هستند قطعاً ما چیزی از دست نمی‌دهیم یا شهید می‌شویم یا پیروز که در نهایت حکمرانی متعلق به این مکتب است.

وی خاطر نشان کرد: در سیره عملی شهید آیت الله رئیسی مقوله فقر و مباحث استضعاف مورد توجه و اهمیت است؛ بر همین اساس مستضعفان و فقرا را شناخت و در این سیر حرکت، محبوب مستضعفان جهان چه در جغرافیای ایران و چه در جهان شد.