خليلويچ مهمان مشهورترين پادکست فلسفی صربستان

جديدترين برنامه پادکست صربستانی مشهور با نام «کیاست عقل» (لوکاوستو اوما)، به موضوع هويت فلسفه اسلامی اختصاص یافت و مهمان برنامه دکتر سعيد خليلويچ، پژوهشگر مرکز علوم دينی «قم» در بلگراد بود.

اين پادکست به موضوعات فلسفه و علوم اجتماعی می پردازد و در کشور صربستان و منطقه بالکان مشهورترين برنامه تخصصی «وب آوا» با هزاران بازديد و کامنت های متعدد پژوهشگران و اساتيد دانشگاهی به شمار می رود. صاحب امتياز و مجری اين پادکست، «آندرا يوانويچ» دکترای فلسفه را از دانشکده فلسفه دانشگاه بلگراد دريافت کرده است.

برنامه جديد پادکست مذکور با عنوان «فلسفه اسلامی چيست؟ رابطه فلسفه و عرفان اسلامی» تنها در روز نخست پخش، بيش از سه هزار بازديد داشت و کامنت های متعدد نشان دهنده آن است که برنامه در همه جمهوری های استقلال يافته يوگسلاوی سابق، همچون صربستان، بوسنی، کرواسی، مونته نگرو و مقدونيه توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است.

خليلويچ در بخش نخست گفتگوی يک ساعته، با تأکيد بر اعتبار جهان شناختی سطوح مختلف عقلانيت در اسلام، به بيان دو مختصه بنيادين «برهانی بودن» و «اسلامی بودن» فلسفه اسلامی پرداخت و به تفاوت های روشی فلسفه اسلامی با کلام و عرفان اسلامی اشاره کرد.

پژوهشگر مرکز علوم دينی «قم» در بلگراد در بخش دوم برنامه به نقد برخی از مهم ترين مبانی معرفتی مکاتب فلسفی غرب در سده بيستم، من جمله پوزيتيويسم منطقی، فلسفه تحليلی و فلسفه اگزيستانس پرداخت و بر اهميت توانمندی های انتقادی و تحليلی فلسفه اسلامی و نقايص بنيادين عقلانيت ابزاری مدرن پافشاری کرد.

اختصاص برنامه جديد پادکست مشهور فلسفی صربستان به موضوع فلسفه اسلامی در پی برگزاری سلسله نشست های «اسلام و غرب: فلسفه و جامعه شناسی» در خانه جوانان بلگراد صورت پذيرفته است. خاطرنشان می شود که پژوهشگران مرکز علوم دينی «قم» در بلگراد، سخنرانان نشست های تخصصی مذکور می باشند و در آخرين نشست که هفته گذشته برگزار شد دکتر خليلويچ با موضوع «فلسفه اسلامی و نقد بازی های زبانی ويتگنشتاين» سخنرانی کرد.