به همت نمایندگی جامعةالمصطفی؛

نشست نظام آموزشی و بیداری اجتماعی در افغانستان برگزار شد

به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعةالمصطفی، نشست علمی «نظام آموزشی و بیداری اجتماعی» به همت دانشکده علوم انسانی، آمریت دیپارتمنت علوم تربیتی و با همکاری معاونت تحقیقات و پژوهش نمایندگی جامعةالمصطفی در افغانستان، در سالن نشست‌های دانشگاه بين‌المللی المصطفی در افغانستان  برگزار شد. دبیر این نشست علمی خانم فریبا اسحاق زاده، دانشجوی رشته […]

به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعةالمصطفی، نشست علمی «نظام آموزشی و بیداری اجتماعی» به همت دانشکده علوم انسانی، آمریت دیپارتمنت علوم تربیتی و با همکاری معاونت تحقیقات و پژوهش نمایندگی جامعةالمصطفی در افغانستان، در سالن نشست‌های دانشگاه بين‌المللی المصطفی در افغانستان  برگزار شد.

دبیر این نشست علمی خانم فریبا اسحاق زاده، دانشجوی رشته علوم تربیتی دانشگاه بود.

کارشناسان برنامه، آقایان علیجان رحمانی، پژوهشگر و محقق و دوران علی محسنی استاد دانشگاه بودند.

آقای علیجان رحمانی یکی از سخنرانان این نشست، در مورد بیداری اجتماعی از نگاه اسلام و همچنان اینکه چگونه جوانان می‌توانند بر اساس آموزه های اسلامی در جامعه مثمر ثمر باشند و از طریق آموزه های دینی موفقیت در زندگی کسب نمایند صحبت نمودند و در این خصوص راهکارهای اجتماعی از نگاه اسلام را ارائه نمودند.

کارشناس دیگر این نشست، در مورد غفلت ها و بیماری های اجتماعی  در جامعه امروزی و آسیب های اجتماعی موجود در جامعه صحبت نمودند و راهکارهایی را که جوانان می‌توانند از آن طریق نقشی موثر در جامعه داشته باشند و باعث تغییرات مثبت در جامعه گردند، ارائه کردند.