در نشست علمی پژوهشکده مطالعات منطقه ای بررسی شد

هویت و مناقشات روسیه و اکراین در دوران معاصر

نشست علمی با موضوع " هویت و مناقشات روسیه و اکراین در دوران معاصر" به همت پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای المصطفی برگزار شد.

در ابتدا این نشست علمی،  حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی جعفری پناه، دبیر نشست، ضمن تبیین موضوع، دو سوال اساسی را مطرح کرد و اظهار داشت: نقش هویت ملی و روس تباران اکراین در جنگ کنونی چیست؟ تبیین هویت ملی جدید مبتنی بر فدراسیون روسیه در چه گستره‌ای قابل تبیین و واکاوی است؟

در ادامه آقای دکتر حسن جباری، در سخنان خود، متغیر هویت در کشاکش و مناقشات روسیه و اکراین را از اهمیت بالایی برخوردار دانست و افزود: با توجه به نگاه خاص روس‌ها به اکراین، آنها به هیچ وجه از اصطلاح جنگ عیله اکراین استفاده نمی‌کنند بلکه از واژه کشاکش و عملیات ویژه نام می‌برند.

وی خاطرنشان کرد: با مداقه و بررسی تاریخی از قرن ۱۷ تا کنون می‌توان شگاف بین روس‌ها و اکراینی‌ها را بهتر بررسی نمود. پرداختن به زبان غیر روسی و ایجاد کلیسای مستقل از روس از جمله اقدامات اکراینی‌ها در این سال‌ها بوده است.

سخنران نشست با اشاره به تبدیل بازی رقابتی بین روس‌ها و اکراینی‌ها به تنش و تقابل، اظهار داشت:  غربی‌ها دو سناریو برای روسیه پس از پوتین داشتند. در وهله اول می خواستند فدراسیون روسیه را به چهار یا هشت قسمت در پساپوتین تقسیم کنند که موفق نشدند. پس از آن سناریو دوم را که مبتنی بر تحریم روسیه بود به اجرا گذاشت.

وی تصریح کرد: امروزه صف آرایی بین اکراین و روسیه از مباحث سیاسی به هویتی و اقتصادی تبدیل شده است.

آقای جباری ادامه داد: قرن بیستم سرآغاز شکل گیری هویت نیمه روسی ـ نیمه اکراینی محسوب می‌گردد و انقلاب کرامت یا نارنجی در ۲۰۰۴ زمینه‌های فکری اکراین مستقل را بوجود آورد.

وی یکی از مهم‌ترین ریشه های مناقشات روس و اکراین را شکل‌گیری ناسیونالیسم مستقل اکراینی و به تبع آن تجزیه جنوب و شرق این کشور در سال ۲۰۱۴ دانست و گفت: امروزه مرزهای بیوپالیتیکی در راستای حمایت از جمعیت روس‌تبار به عنوان دیاسپورا (دیاسپوراDiaspora) ( به معنای پراکندگی جمعیت و یا پراکندگی گروه‌های انسانی در سراسر جهان می‌گویند) در اولویت سیاست خارجی روسیه با اروپا و غرب قرار گرفته است.

سخنران نشست در پایان با اشاره به اینکه فرهنگ و مذهب روسی می‌تواند به عنوان سیاست زیستی در اکراین در نظر گرفته شود، یادآور شد: هویت اتحادیه ای، قومیت واحد زبان ملت واحد، هویت نژادپرستانه روسی و روس¬تباران تابعی از دیپلماسی عمومی و رسمی دیاسپورا، نقش و عاملیت هویت ملی و روس تباران اکراین(دیاسپورا) در مناقشات و کشاکش روس و اکراین نقش داشته است.