بازدید نماینده المصطفی در پاکستان از واحد آشتیان

حجت الاسلام و المسلمین دادسرشت، نماینده المصطفی در پاکستان از نمایندگی جامعه المصطفی در استان مرکزی واحد آشتیان بازدید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین دادسرشت ضمن بازدید از امکانات و شرایط نمایندگی استان مرکزی در جلسه هیئت رئیسه این نمایندگی نیز شرکت نمود.

دراین جلسه حجت الاسلام و المسلمین مدرس زاده، رئیس نمایندگی استان مرکزی ضمن معرفی این نمایندگی و امکانات آن، بر افزایش همکاری ها و گسترش روابط دو جانبه فی مابین تاکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین دادسرشت نیز ضمن ممتاز دانستن شرایط این نمایندگی و شهرستان برای تحصیل طلاب، خواستار افزایش همکاری های دوجانبه شد.