در آنکارا برگزار شد

کنفرانس بین المللی آراء و اندیشه های ملاصدرا

کنفرانس بین المللی آراء و اندیشه های ملاصدرا در آنکارا روز جمعه ۱۲ خرداد با حضور اساتید المصطفایی و ترکیه ای برگزار گردید.

پخش پیام تصویری حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی، رئیس جامعةالمصفی العالمیه و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر کاشانی با عنوان “ضرورت پرداختن به حکمت متعالیه و ظرفیت های آن در حل چالش های انسان معاصر”، پروفسور دکتر مصطفی چویک با عنوان حکمت متعالیه و فلسفه های مضاف، حجت الاسلام و المسلمین پروفسور دکتر رضانیا با عنوان ” انسان در اندیشه ملاصدرا ” و دکتر محمود مچین با عنوان تصور انسان در اندیشه ملاصدرا ” بخشی از برنامه های روز نخست این کنفرانس بود.

در ادامه روز نخست حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا آذریان با عنوان هویت حکمت متعالیه هویتی مستقل یا هویتی هستی شناسانه ؟ و سرکار خانم دکتر سمیه پارلدار با عنوان “بررسی سیستم فکری ملاصدرا در ارتباط با مساله وجود ” به سخنرانی پرداختند.